V Praze, Brně, Ostravě zahajujeme akreditované kurzy „Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi“. Zájemce prosíme o nahlášení jména, příjmení, data narození a školy, kde vyučují na do konce dubna 2016. Praha: V roce 2016 jediný 40-hodinový kurz etické výchovy v Praze zahajuje v květnu! Termíny: 21...
Zveme na mezinárodní konferenci k etické výchově „Globalizovaná súčasnosť, jej morálne a osobnostné výzvy v kontexte etickej výchovy“, která se bude konat 23.–24. 6. 2016 na Univerzitě M. Bela v Banské Bystrici na Slovensku, ve spolupráci s Univerzitou Hradec ...
O morálním chování ve firmách a podnikání, a etické výchově ve škole – videorozhovor s Marií Jakešovou, lektorkou měkkých dovedností a asertivity (19. 2. 2016):

Aktuality

XV. sněm EF ČR, z. s. se konal dne 9. 10 . 2015 v Praze....
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2014 byla schválena a je...
Zveme členy EF ČR na XV. sněm Etického fóra ČR, z. s. v pátek 9...
Objednávkový systém: www.ucebniceproetiku.cz nebo www....
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky