celostátní diskusní fórum – 2. ročník Cíl projektu. Umožnit diskuzi všech zúčastněných s předními odborníky a špičkovými manažery k uplatňování a dodržování etiky v ekonomice, podnikání a v sociální oblasti. Prezentovat příklady dobré praxe v rozhodování každodenních etických...
Pro školy v Královéhradeckém kraji je připraven dotační program „Etika ve školách“. Výzva se týká škol, které nejsou zřizovány krajem. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 2. 5. do 31. 5. 2018.Podmínky jsou již nyní zveřejněny na webu.
Kurz EtV v Praze zahajuje 2. 6. 2018, podrobné informace přikládáme v letáčku.

Aktuality

Diskusní fórum – září 2018.
Dotační program Královéhradeckého kraje.
Kurz EtV v Praze zahajuje 2. 6. 2018.
v Královéhradeckém kraji byl spuštěn!
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky