Přihláška na diskusní fórum Etika 2017


Přihlašuji se na na diskusní fórum ETIKA 2017, Šumperk, 19. – 20. 10. 2017.

Do uzávěrky přihlášek je nutné zaslat účastnický poplatek 1 200,– Kč (včetně DPH) na účet EF ČR, z.s.:
Fiobanka, č.ú. 2901234989/2010
var. symbol: IČ plátce/vlastní číselný kód (jednotlivci bez IČ)


křestní jméno a příjmení účastníka
název organizace
identifikační číslo organizace
korespondenční adresa: ulice, místo, PSČ
kontaktní adresa elektronické pošty
telefonní číslo
funkce v případě členství v jiné organizaci
ubytování 19/20. 10. 2017
Jak přijedete?

Aktuality

v Královéhradeckém kraji byl spuštěn!
250hodinový kurz Brno zahajuje 10. 3. 2018.
Nabízíme volná místa v právě zahájeném kurzu.
Prohlášení účastníků diskusního fóra ETIKA 2017.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky